ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน

  แผนที่โรงเรียนวังยาวศึกษาวิทย์  


 ที่อยู่โรงเรียน 

เลขที่ 121 หมู่ 5 บ้านหนองไร่ ตำบลวังยาว อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44140

 โทร : 043 997061

 Address of school 


121 M.5  Wangyao, Kosumpisai, Mahasarakham, Thailand, 44140

Tel : 043 997061