ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

lสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีการศึกษา 2563
 
เดือน จำนวน
กรกฎาคม 0
สิงหาคม 0
กันยายน 0