รับเรื่องร้องเรียน
โรงเรียนวังยาวศึกษาวิทย์
121 หมู่ 5   ตำบลวังยาว  อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 44140
เบอร์โทรศัพท์ 043997061
Email : panwisa2530@hotmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :