กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายพุทธพงษ์ สุวรรณโสภา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1
เบอร์โทร : 0896186939
อีเมล์ : p.suwunnasop@hotmail.com

นางอิศรา ภูคำกอง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1
เบอร์โทร : 098-1027360
อีเมล์ : chavohan1174@gmail.com