กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายสมาน นาทันใจ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1
เบอร์โทร : 0861982174
อีเมล์ : Maiaw.ya@gmail.com