คณะผู้บริหาร

นายสุพักษ์ สมสา
ผู้อำนวยการสถานศึกษา