ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ประกาศมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด
โพสเมื่อ : 28 มิ.ย. 64
ประกาศโรงเรียนวังยาวศึกษาวิทย์ เรื่องเลื่อนวันเปิดเรียนทุกระดับชั้น
โพสเมื่อ : 01 มิ.ย. 64
ประชาสัมพันธ์การรับเงินตามโครงการเรียนฟรี 15 ปี (เงินอุดหนุนค่าหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 25664 ในวันจันทร์ ที่ 31 พฤษภาคม 2564 )
โพสเมื่อ : 30 พ.ค. 64
เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 วันที่ 1 มิถุนายน 2564
โพสเมื่อ : 17 พ.ค. 64
ข่าวสารวังยาววิทย์ ฉบับที่ 6/2563
โพสเมื่อ : 03 ก.ย. 63
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 02 ก.ย. 63
กิจกรรมการปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครอง
โพสเมื่อ : 02 ก.ย. 63
วันอาสาฬบูชา
โพสเมื่อ : 02 ก.ย. 63
กิจกรรมวันภาษาไทย
โพสเมื่อ : 02 ก.ย. 63
กิจกรรมวันเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
โพสเมื่อ : 02 ก.ย. 63
แนวทางการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน)ประจำปี 25
โพสเมื่อ : 18 มิ.ย. 63
แนวทางการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน)ประจำปี 25
โพสเมื่อ : 18 มิ.ย. 63
เรื่องปิดการเรียนการสอนเป็นกรณีพิเศษโรงเรียนวังยาวศึกษาวิทย์เข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
โพสเมื่อ : 11 ก.ย. 62
รายละเอียดคุณลักษะเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(แก้ไขเพิ่มเติม)
โพสเมื่อ : 29 ส.ค. 62
เอกสารแนบ (เพิ่มเติม)รายละเอียดคุณลักษะเฉพาะสำหรับการซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการ ม.ต้น
โพสเมื่อ : 26 ส.ค. 62
โรงเรียนวังยาวศึกษาวิทย์ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการ ม.ต้น
โพสเมื่อ : 23 ส.ค. 62
โรงเรียนวังยาวศึกษาวิทย์ เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
โพสเมื่อ : 23 ส.ค. 62
ประชาสัมพันธ์นักเรียนโรงเรียนวังยาวศึกษาวิทย์เปิดเทอมวันที่ 14 เดือน พฤษภาคม 2562
โพสเมื่อ : 01 เม.ย. 62
ประกาศโรงเรียนวังยาวศึกษาวิทย์ เรื่องการประมูลราคาจำหน่ายอาหารในโรงเรียนวังยาวศึกษาวิทย์ ปี พ.ศ. 256
โพสเมื่อ : 01 เม.ย. 62
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้น
โพสเมื่อ : 09 พ.ย. 61