ผลงานครู
ชื่อผลงาน :
ชื่ออาจารย์ : นางสาวปิยนันท์ จันทราลักษณ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 2562,10:41  อ่าน 249 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผลการประกวดรางวัลทรงคุณค่าทรงคุณค่า สพฐ. ( OBEC AWARDS ) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ประเภท ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ชื่ออาจารย์ : นางจิดาภา บุญมาตย์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 06 พ.ย. 2561,15:06  อ่าน 386 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผลการประกวดรางวัลทรงคุณค่าทรงคุณค่า สพฐ. ( OBEC AWARDS ) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ประเภท ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ชื่ออาจารย์ : นางบุญส่ง แสนภักดี
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 06 พ.ย. 2561,14:59  อ่าน 327 ครั้ง
รายละเอียด..